WIE ZIJN WIJ

Stichting STER(k) is opgericht vanuit de ervaring dat kanker in de zwangerschap heel ingrijpend is om mee te maken. Voor alle betrokkenen. Het traject is onzeker en er speelt een grote variatie aan emoties, nog naast alle praktische uitdagingen die er zijn. Wij willen ons graag inzetten om alle vrouwen en hun gezinnen die hier doorheen gaan zoveel mogelijk te ondersteunen om ze in de eerste plaats zwangere vrouw te laten zijn.

STER(k) is een stichting, dat wil zeggen dat er geen winstoogmerk is en dat alle fondsen worden aangewend om onze doelstelling te realiseren. De stichting heeft de ANBI-status. Zie hiervoor ook ons beleidsplan.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Maaike Kuethe – Voorzitter

Mijn naam is Maaike en ik ben voorzitter van stichting STER(k). Bij mijn eigen zwangerschap van mijn zoontje Hugo in 2017 werd er een vorm van lymfeklierkanker ontdekt (non hodgkin lymfoom). Uiteindelijk heb ik 5 keer een chemokuur ondergaan terwijl ik zwanger was. Eind 2017 ben ik bevallen van een gezonde zoon, en inmiddels ben ik zelf ook ruim 2.5 jaar “schoon”. Als zwangere kankerpatient ben je ook echt een uitzondering; toen ik zwanger was, was er geen specifieke plek waar vrouwen terecht konden voor vragen en voor hulp. Terwijl ik zo’n behoefte had om met andere vrouwen die hetzelfde meemaakten te praten! Ik heb me in die periode, ondanks alle hulp en steun van familie en vrienden, echt heel eenzaam gevoeld. Daarom ben ik samen met Hanna en Lucas Stichting STER(k) gestart. In Nederland krijgen bijna 200 vrouwen per jaar tijdens hun zwangerschap te horen dat ze kanker hebben. Ik vind het belangrijk dat zij weten dat ze er niet alleen voor staan, en dat zij alle hulp en steun krijgen die ze nodig hebben.

Lucas van Mil – Penningmeester

Hallo, ik ben Lucas van Mil, 45 jaar en getrouwd met Petra. Wij hebben drie zonen: Maxim (9), Floris (8) en James (3).
 In 2017, in het begin van Petra haar zwangerschap van James, werd er borstkanker geconstateerd.

Dit was een enorme shock voor ons. De eerste vraag in het ziekenhuis was, of wij de baby wilden behouden. De zwangerschap kan de behandeling van borstkanker namelijk vertragen en/of bemoeilijken. Gelukkig werd al snel duidelijk dat er wel degelijk een behandeling mogelijk was die met de zwangerschap gecombineerd kon worden.
 De tumor van zo’n vijf centimeter moest zo snel mogelijk door een volledige borstamputatie worden verwijderd. Dit was slechts het begin van een langdurige periode van behandelingen. 

Er volgden 2 jaar met vele bestralingen, chemo’s en immuuntherapieën voor Petra. Ondertussen werd onze zoon James in september 2017 geboren. 
Nu, in 2020, gaat het goed met ons. Wel kan ik uit ervaring delen dat de jaren 2017, 2018 en 2019 zwaar zijn geweest. Allereerst voor mijn vrouw Petra, uiteraard ook voor onze zonen Maxim en Floris die dit alles hebben moeten meemaken en een plaats moeten geven. Tot slot heb ik als echtgenoot geprobeerd het gezin draaiende te houden, mijn werk zo goed als mogelijk in te vullen en er zijn voor Petra. 
Deze ervaring heeft mij ertoe gebracht om iets te willen betekenen voor vaders, moeders, gezinnen welke in dezelfde situatie terecht komen. Vandaar dat ik samen met Stichting Ster(k) hier een steentje aan wil bijdragen.

Hanna van Luijk – Secretaris

Mijn vrouw was 13 weken zwanger toen zij gebeld werd dat haar NIPT een afwijkende uitslag liet zien. Kanker was wel het laatste wat wij verwachtten. Toch was het zo. Er volgde een intensief traject van eerst “zoeken” daarna behandelen (chemotherapie), bevallen en nog verder behandelen (een maand bestralen).

Ik heb in die periode zonder nadenken de zorg voor ons toen 8 maanden oude zoontje, ondersteuning aan haar en mijn (meer dan) full-time baan geprobeerd te combineren. Binnen no time voelde ik me alleenstaande moeder en mantelzorger in een. Dat ging heel lang goed, maar na de scan waarin bleek dat mijn vrouw weer “schoon” was en er ook op mijn werk een groot project stopte, viel er veel druk weg en heb ik het juist heel moeilijk gehad. Inmiddels gaat alles goed en zijn we trotse moeders van 2 vrolijke peuters.
Ik vind het heel fijn om te merken dat ik niet de enige ben die dit heeft meegemaakt. Onze ervaring leert mij ook dat er nog een wereld te winnen valt op het gebied van informatie voorziening aan en ondersteuning van zwangere vrouwen met kanker en hun gezin. Dat is waarom ik het super belangrijk vind dat STER(k) er is en zet ik me daar graag voor in.