Week voor kanker in de zwangerschap 2022 

” Wel bekeken, niet gezien”

Ieder jaar worden er in Nederland bijna 200 vrouwen met kanker tijdens de zwangerschap geconfronteerd. Stichting STER(k) – de patiëntenvereniging voor die vrouwen en hun gezinnen – organiseert dit jaar voor de tweede keer van 13 tot 20 juni een week voor kanker in de zwangerschap waarmee zij de specifieke problematiek van deze groep vrouwen onder de aandacht brengt. Daarbij wordt er in de week extra aandacht gevraagd voor kankersymptomen die door de zwangerschap makkelijker over het hoofd kunnen worden gezien. Op deze pagina zullen in de week voor kanker in de zwangerschap iedere dag nieuwe persoonlijke verhalen en berichten worden geplaatst. 

Zwangerschap kan symptomen van kanker “verstoppen”

Vrouwen krijgen steeds vaker tijdens hun zwangerschap te horen dat ze kanker hebben. Alleen al in Nederland gaat het per jaar om ongeveer 200 vrouwen, dat is gemiddeld 1 op de 1000 zwangerschappen. Sommige vormen van kanker kunnen door zwangerschap eerder worden ontdekt, omdat ze bijvoorbeeld worden opgespoord via de NIPT of onverwacht zichtbaar zijn op een prenatale scan. Maar er zijn ook typen kanker die door zwangerschap moeilijker worden opgespoord. Vrouwen die zwanger zijn of die borstvoeding geven zullen een knobbeltje in de borst mogelijk minder snel voelen, of denken dat het een verstopt melkkliertje is. Daardoor wordt borstkanker tijdens en vlak na de zwangerschap vaak minder snel opgespoord, terwijl er uit onderzoek inmiddels blijkt dat borstkanker tijdens en na de zwangerschap juist een extra heftig verloop heeft ten opzichte van borstkanker bij andere jongere vrouwen.

Ook andere vormen van kanker worden tijdens de zwangerschap soms minder makkelijk gevonden omdat je lichaam verandert. Tijdens je zwangerschap kan je bijvoorbeeld wat bloed verliezen, maar dat kan ook een teken zijn van baarmoederhalskanker. In de week staan we daarom ook stil bij het ingrijpende verhaal van Kirsty, die met 17 weken zwanger te horen kreeg dat ze baarmoederhalskanker had, en die aanvankelijk het advies kreeg haar zwangerschap te beëindigen. “De gedachte dat we ons kindje moeten verliezen en ik daarna nog moet gaan vechten tegen de kanker maakt me gek. Maar ik ben ook onbeschrijflijk bang om mijn partner achter te laten met twee kindjes als we te laat starten met de juiste behandeling.”

Omdat vroegtijdige diagnose ontzettend belangrijk is voor een zo gunstig mogelijke prognose, zorgt stichting STER(k) met de week voor kanker in de zwangerschap voor extra aandacht voor die kankertypen die door zwangerschap mogelijk minder opvallen. Het is ontzettend belangrijk dat vrouwen alert blijven, en naar de dokter stappen als ze zich ergens zorgen om maken, juist ook wanneer ze zwanger zijn of borstvoeding geven.

Meer aandacht nodig voor de impact van zwangerschap tijdens kanker in zwangerschap

Hoewel er qua medische behandeling gelukkig steeds meer mogelijk is, blijft de impact van een diagnose kanker tijdens de zwangerschap immens. Een kankerdiagnose op zich is al ontzettend zwaar, zowel mentaal als fysiek, maar de combinatie van kanker met een zwangerschap of een pasgeborene vraagt echt het uiterste, zowel van de kersverse moeders als van hun hele gezin. Daarbij krijgen ze helaas nog niet altijd alle steun die zij nodig hebben. Vrouwen voelen zich vaak flink bekeken, maar niet altijd op de juiste manier “gezien”. “Als je zwanger bent, trek je veel bekijks met je bolle buik. Maar stel je voor dat naast die buik ook met een kaal hoofd loopt vanwege de chemo. Je voelt je dan soms net een wandelend auto-ongeluk. Dat kan ontzettend eenzaam voelen.”

In de week wordt daarom ook stilgestaan bij de problemen en ervaringen van vrouwen en gezinnen bij het krijgen van de juiste hulp, die ook rekening houdt met hun positie als zwangere vrouw en jonge moeder. Dat wordt gedaan aan de hand van nog twee persoonlijke verhalen van moeders, die open delen hoe zij hun ervaring met kanker in en vlak na de zwangerschap hebben ervaren en hoe het nu met ze gaat.

Stichting STER(k)

Kanker in of vlak na de zwangerschap raakt echt het hele gezin, en de enorme impact van een dergelijk traject houdt ook niet op als de behandeling klaar is. Stichting STER(k) maakt zich hard voor betere, gezinsgerichte, steun tijdens en na een traject en is als jonge stichting ook steeds beter in staat om gezinnen individuele steun te bieden aanvullend op de reguliere zorg.   

Stichting STER(k) is opgericht door ervaringsdeskundigen vanuit de wetenschap dat er juist in alles om een dergelijke diagnose heen nog ontzettend veel te winnen is. De stichting zorgt voor lotgenotencontact zodat vrouwen weten dat ze niet alleen zijn, en heeft met kanker.nl en medische experts meegewerkt aan een uitgebreid informatiedossier, waardoor er nu generieke informatie beschikbaar is, ook op het gebied van borstvoeding, kraamzorg en andere aspecten rond zwangerschap die door kanker kunnen worden geraakt. Stichting STER(k) wordt ook steeds meer gevonden onder de doelgroep, doordat artsen hun patiënten al bij de diagnose steeds vaker aan ons doorverwijzen. Door corona waren lotgenotenbijeenkomsten tot nu toe online, maar de week voor kanker in de zwangerschap wordt dit jaar voor het eerst ook afgesloten met een familiedag voor alle gezinnen die met kanker in en rond de zwangerschap te maken hebben gehad.

 

 

 

Meer weten?

Ieder jaar krijgen in Nederland bijna 200 vrouwen tijdens hun zwangerschap te horen dat ze kanker hebben. Omdat de combinatie van kanker en zwangerschap niet vaak voorkomt krijgen vrouwen en hun gezinnen niet altijd alle steun en aandacht die zij in deze periode nodig hebben. Dat kan ontzettend eenzaam voelen. Wil je meer over onze stichting? Kijk gerust rond op deze website!