Vragen voor je arts

Je bent hier: Zwanger en kanker > Onderzoek en diagnose > Vragen voor je arts

Ga goed voorbereid naar het gesprek met je arts of verpleegkundige. Dat is namelijk het moment waarop je je vragen kunt stellen. Hier vind je alvast wat vragen ter voorbereiding.

Is de diagnose bekend dan heb je een gesprek met je behandelend arts over de behandeling. Dat noem je het behandelplan.
Je kunt de vragen hieronder gebruiken in het gesprek met je behandelend arts. Mogelijk zijn niet alle vragen te gebruiken in jouw situatie.

Vragen over de onderzoeken
· Welke onderzoeken krijg ik nog?
· Zijn er risico’s voor mijn kind?
· Hoeveel risico loop ik als ik een bepaald onderzoek niet kan krijgen?
· Zijn er andere onderzoeken mogelijk als het standaardonderzoek niet kan?

Vragen over de behandeling
· Hebt u eerder vrouwen behandeld die kanker hadden en zwanger waren?
· Hoe bepaalt u welke behandeling het beste voor mij is? Overlegt u dit met collega’s en andere ziekenhuizen? Of met de Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap?
· Welke behandelingen stelt u voor? In welke volgorde en waarom?
· Krijg ik een andere behandeling dan wanneer ik niet zwanger zou zijn? Zo ja, wat is het verschil?
· Als het behandelplan is aangepast vanwege mijn zwangerschap: kan dit gevolgen hebben voor het effect van de behandeling? Heeft de behandeling hierdoor misschien een minder goed resultaat?
· Wanneer kan ik starten met de behandeling?
· Wat gebeurt er als ik geen behandeling wil?

Vragen over de risico’s en gevolgen van de behandeling
· Wat zijn de gevolgen van de behandeling: welke bijwerkingen zijn er op korte en lange termijn?
· Heeft de behandeling risico’s voor mijn ongeboren kind?
· Zijn er maatregelen nodig om de risico’s voor het ongeboren kind zo klein mogelijk te houden? Zo ja, welke maatregelen zijn dat?

Vragen over de zorg
· Heeft u ervaring met de behandeling van kanker in de zwangerschap? Heeft dit ziekenhuis er veel ervaring mee?
· Wat zijn de mogelijkheden voor een second opinion?
· Is er overleg met de Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap geweest? Is dit nodig?
· Wie is mijn eerste aanspreekpunt bij vragen?
· Hoe ziet de nazorg eruit?